top of page

HUISREGLEMENT

 • De eerste behandeling start met een intake gesprek met betrekking tot uw medische verleden. Dit duurt maximaal 15 minuten en wordt U niet aangerekend. Dit korte gesprek is bedoeld om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicaties zijn, waardoor u eventueel niet gemasseerd kunt worden.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de massage worden gestaakt en wordt u doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan dient u eerst met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Deze massage heeft enkel ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel.
 • Deze massage kan in geen enkel opzicht gezien worden als een medische behandeling. Het biedt ook geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose.
 • Een Zorgmassage vervangt in geen enkel opzicht een bestaande medische behandeling.
 • U zal de massagetherapeut onmiddellijk op de hoogte brengen als U tijdens de massagebehandeling pijn of ongemak ervaart.
 • Al uw persoonlijke en medische gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit met derden gedeeld.
 • 2Reboot is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • 2Reboot is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en medicijngebruik.
 • Hygiëne is van groot belang voor de masseur en de cliënt.
 • 2Reboot geeft GEEN EROTISCHE MASSAGES
 • Om volop van de behandeling te kunnen genieten wordt gevraagd om mobiele telefoons op "stil" te zetten.
 • Betalen met Bancontact is niet mogelijk. U wordt verzocht gepast te betalen. Op verzoek kunt u een factuur ontvangen van de behandeling.
 • Gemaakte afspraken moeten minstens 24 uur voor aanvang geannuleerd worden. 
bottom of page